Jussi Marttinen

Kaikille jotka ovat huolissaan Suomesta.

Mitä jää jäljelle, kun ihmiset eivät uskalla ilmaista omia mielipiteitään, koska pelkäävät mitä muut ihmiset heistä ajattelevat.

Pahinta mitä kansan valitsemat edustajat voivat tehdä on olla tekemättä niitä asioita mitä ovat äänestäjilleen luvanneet. Siinä vaiheessa, kun poliitikot eivät uskalla sanoa itsestään selville asioille EI, ollaan menty väärille raiteille ja pahasti. Tällä hetkellä meidän politiikan tekoa ohjaa päättämättömyys ja pelko siitä, että leimaudutaan natseiksi, rasisteiksi, suvaitsemattomiksi ja niin edelleen. Punavihermedia on tässä asiassa toiminut esimerkillisesti muun muassa jättämällä julkaisematta erimieltä olevien ihmisten mielipidekirjoituksia paperilehdissään. Suomen enemmistön mielipide on unohdettu ja meille on jäänyt vain valtamedian totuus. Onneksi sosiaalinen media on haastanut myös Suomen mediakentän, joka väistämättä joutuu uutisoinnissaan lähentymään hiljaisen enemmistön kantoja. Presidentinvaalit lähestyvät ja MTV3:n vaalikoneen mukaan Perussuomalaisten Laura Huhtasaari on suosituin ehdokas yli 40 prosentille Suomen kansalaisista, mediassa perussuomalaisia on lyöty surutta jo vuosia, Huhtasaarta hivenen vähemmän aikaa.

Tällä hetkellä ihmiset jotka ovat, median muokkaamaa mielipidettä vastaan, pyritään hiljentämään menemällä henkilökohtaisuuksiin, saatat miettiä, että miksi, no sen vuoksi, kun normaalissa keskustelussa ei pärjätä niin silloin on sallittua harjoittaa sitä kuuluisaa vihapuhetta, jolloin henkilökohtaista arvostelua kestämättömät ihmiset yleensä vaikenevat. Ja ne jotka eivät vaikene ovat äänessä, kuten minä nyt. Mielestäni meidän tulisi purkaa huonoja lakeja ja päätöksiä joita viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on tehty.

Mieleeni tulee näin aluksi, ainakin kaksi lakia joista voitaisiin aloittaa.

Perustuslakimme päivitettiin vuonna 1999 Seuraavanlaiseksi.

Suomen hallitusmuoto. Helsingissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta 1919 kirjatussa Perustuslain 4 pykälässä kerrotaan, että
 

4 § Suomen kansalaisoikeus on jokaisella, joka on suomalaisista vanhemmista syntynyt, niin myös vieraan maan naisella, joka on mennyt naimisiin Suomen miehen kanssa. Vieraan maan kansalainen voidaan ottaa Suomen kansalaiseksi niillä ehdoilla ja siinä järjestyksessä, kuin laissa erikseen säädetään.

Vuonna 1999 muokattu versio kuuluu: Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.

Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden

5 § Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä.

Vuoden 1999 muokattu versio kuuluu: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

7 § Suomen kansalaisella on oikeus oleskella omassa maassa, vapaasti täällä valita asuinpaikkansa ja kulkea paikkakunnasta toiseen, mikäli laissa ei ole toisin säädetty. Suomen kansalaisen oikeudesta lähteä maasta olkoon voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Vuoden 1999 muokattu teksti kuuluu: Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

8 § Suomen kansalaisella on oikeus julkisesti ja yksityisesti harjoittaa uskontoa, mikäli lakia tahi hyviä tapoja ei loukata, niin myös, sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, vapaus luopua siitä uskonnollisesta yhdyskunnasta, johon hän kuuluu, sekä vapaus liittyä toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Vuoden 1999 muokattu versio kuuluu: Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Kuten edellä mainitusta tekstistä saatoit huomata, perustuslakiin ujutettiin sana jokainen, jolla tarkoitetaan jokaista maailman kansalaista. Huomiotta ei voi myöskään jättää sitä tosiasiaa, että uudistuksessa perustuslakimme riisuttiin aseista Islamin edessä, koska alkuperäinen perustuslaki olisi mahdollistanut vihapuheeseen puuttumisen mitä Islamissa harjoitetaan. Näiden painavien syiden vuoksi perustuslaki tulisi palauttaa alkuperäiseen muotoonsa.

Tosin itse olisin valmis hyväksymään 4:n pykälän tekstin muuttamisen siihen tapaan, että henkilö joka avioituu Suomalaisen kanssa on oikeutettu kansalaisuuteen.

Sitten seuraavaan asiaan, jossa poliitikkojen ja kansalaisten mielipiteet eivät kohtaa ja ihmettelenkin miksei tästä asiasta ole julkisesti sen enempää keskusteltu, nimittäin henkilöiden sukupuolenvaihtoleikkaukset, jotka toteutetaan verovaroistamme. Sukupuolenvaihto leikkauksia tehdään maassamme 50-100 kpl vuosittain ja yksittäisen leikkauksen hinnat voivat kohota useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Henkilökohtaisesti minulla ei ole seksuaalivähemmistöjä vastaan mitään, mutta olen sitä mieltä, että jos Martti haluaa olla Martta tai toisin päin, hänen tulee se maksaa omista varoistaan. Nekin valtionrahat tulisi kohdistaa ennemmin vaikka vanhusten hoitoon. Asia erikseen on esimerkiksi rintojenpienennysleikkaukset fyysisten terveyshaittojen vuoksi.

Näin joulun alla saatiin kokea millä tavalla kansanedustajat köyhimpiä kansalaisiamme arvostavat, he nimittäin päättivät leikata leipäjonojen ruoka-avusta miljoona euroa ja kohdistaa paperittomien sosiaaliturvaan 5 miljoonaa euroa. Kansanedustajat muistivat myös työttömiä hyväksymällä aktiivimallin joka astuu tammikuussa voimaan, asiantuntijoiden kriittistä palautetta huomioimatta. Henkilökohtaisella tasolla en voi hyväksyä tällaista politiikantekoa, mutta kun katsotaan, kuinka perustuslakimme on pilattu, on tämä vain luonnollinen jatkumo. Politiikassa maalaisjärkeä tarvittaisiin nyt enemmän kuin koskaan, mutta valitettavasti se on vielä kansan syvissä riveissä. Suomen poliittisessa kentässä meillä on tasan kaksi vaihtoehtoa mitä äänestää joko EU myönteistä koalitiota johon kuuluvat Kokoomus, Keskusta, Sdp, Vihreät, Vasemmistoliitto, Rkp ja Kd, he kyllä korulauseissaan puolustavat köyhimpiä Suomalaisia mutta, kun tosi paikka tulee niin paperittomat laittomasti maassa olevat ihmiset menevät Suomalaisten ohi. Toinen vaihtoehto on äänestää ja liittyä Perussuomalaisiin jotka ovat solidaarisia omalle kansalleen. 

Siitä huolimatta hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän cahlstrand kuva
Christian Ahlstrand

Nooh, tuo yhden miljoonan leipäleikkaus ei ollut ehkä säilyttämisen arvoinen. Ei menny ruokaan vaan palkkoihin ja kylmä-autoon. Ja sitä hoiti yhdistys (siis viime ja toissa vuoden) joka ei normaalisti hoida ruoka-apua, vaan muunlaista aputoimintaa. Näin jostain luin, tosin sivu oli äärimmäisen epäluotettava (joku sininen edustaja).

Toimituksen poiminnat