Jussi Marttinen

Kaikki blogit puheenaiheesta Avoliitto

Miksi avoliittoon kohdistuu vain velvollisuudet ilman oikeuksia - Kela ja Vero?

Avoliittoa eivät avioliittolain säännökset osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista koske miltään osin. Suoraan avoliiton perusteella ei synny oikeutta toisen osapuolen omaisuuteen, eikä avopuolisoilla ole keskinäistä elatusvelvollisuutta. Käytännössä kuitenkin avopuolison tulot otetaan huomioon tarveharkintaisten sosiaaliturvaetuuksien myöntämisessä.

Mitä oikeasti tapahtuu kun avoliitto päättyy?

Elettiin vuotta 2011, tarkemmin sanottuna huhtikuun alkua. Eduskunta oli hieman aiemmin hyväksynyt ja Tasavallan Presidentti Tarja Halonen oli tammikuun puolivälissä ministeri Anni Sinnemäen esittelystä vahvistanut uuden lain, jonka nimeksi tuli ylväästi laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Tuossa laissa valtio päätti puuttua merkittävästi ihmisten itsemääräämisoikeuteen, erityisesti siihen millaisia velvoitteita ihmisillä on toisiinsa nähden.

Kansaneläkelaitos levittää disinformaatiota avioliittolain muutosesityksestä

Turun Sanomat tietää kertoa, ettei tasa-arvoisessa avioliittolakialoitteessa mainita avoliittoa. Tämä pitää paikkansa, mutta ei ole virhe. Nykyisessä avioliittolaissa ei myöskään mainita avoliittoa, koska avioliittolain tehtävä on säätää nimenomaisesti avioliitosta eikä avoliitosta. Rekisteröidystä parisuhteesta annettu laki viittaa avioliittolakiin. Toisinpäin viittausta ei ole sisällön osalta.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä