Jussi Marttinen

Kaikki blogit puheenaiheesta Lakien säätäminen

Emme ole laboratoriohiiriä, joilla hätäisesti valmisteltuja lakeja testataan

 

Helsingin yliopisto (4.4.2019):

"Lain­val­mis­te­lus­sa ei ar­vioi­da riit­tä­väs­ti ih­mi­siin koh­dis­tu­via vai­ku­tuk­sia":

- - "Ih­mis­vai­ku­tus­ten ar­vioin­neis­ta puut­tuu ar­keen ulot­tu­va kon­kre­tia

Lakivaliokunnan esityslista perjantaille 25. marraskuuta

Lakivaliokunta kokoontuu perjantaina 25. marraskuuta päättämään  mm. seuraavien hyvinkin mielenkiintoisten lakialoitteiden jatkokäsittelystä :

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä