Jussi Marttinen

Kaikki blogit puheenaiheesta Naisten ja miesten välinen palkkaero

Naisten tasa-arvo, palkka Suomessa ja Euroopan unionin vaikutus

Suomessa on liian suuri kuilu naisten ja miesten palkkojen välillä. Se on totta ja tästä on huomauttanut myös Euroopan unioni. Sen aiheuttajaa on haettu eri teorioilla ja selityksillä. Minä lähestyn asiaa paljon yksinkertaisemmalla tavalla. Näen ongelman ratkaisemiseksi kaksi eri vaihtoehtoa. Naisten palkkoja tulee nostaa tai miesten palkkoja tulee laskea. Kummallakin tavalla kiritään kiinni palkka tasa-arvoa. 

Seuraa rahaa

Kohta 5c

Kansanedustajavaalien äänestystuloksen perusteella hallitustunnustelijaksi valittu SDP:n päheenjohtaja Antti Rinne on jättänyt eduskuntapuolueiden vastattavaksi 11-osaisen kysymyssarjan, jossa hön kartoittaa hallitukseen mielivien puolueiden kantoja hallitusohjelmaan sisällytettävistä asiakokonaisuuksista.

Kysymyslista käsittelee ilmastonmuutoksen torjuntaa, Suomen turvallisuusuhkia, työmarkkinoita, taloutta, koulutusta yms. yleisluonteisia aihepiirejä, joiden osalta hallitus pystyy tekemään poliittista ohjausta lähinnä lakiesitysten puitteissa.

Reduktionistiset menetelmät selittävät heikosti yhteiskunnallisia ilmiöitä

Reduktionismilla tarkoitetaan filosofista oppia, jonka mukaan asiakokonaisuus on palautettavissa l. redusoitavissa osiinsa. Periaatteessa kokonaisuus on toki osiensa summa, mutta erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä kokonaisten tarkasteltavien ilmiöiden palauttaminen luonnontieteellisillä menetelmillä havaittaviin  osiinsa johtaa lähes vääjäämättä selitysvoimaltaan heikkoihin päätelmiin ilmiön luonteesta.

Hallitus on epäonnistunut myös palkkaeron supistamisessa

Hallituksen vuosille 2016...2019 antama samapalkkaisuusohjelma on toteutunut melko heikosti selviää sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemasta, riippumattoman arvioijan tekemästä,  raportista "Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2016-2019".

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä